banner

Chính sách vận chuyển giao nhận.

Tùy theo sản phẩm và số lượng cụ thể dịa điểm giao hàng chúng tôi sẽ thông báo cụ thể cho quý khách trong quá trình làm việc, xác nhận đơn hàng.